Opah Teriyaki

braised green asparagus, lemon cream

$12